การลอยตัวของอากาศละลาย

อุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย, flotation อากาศละลายสำหรับการชี้แจงน้ำ, ระบบบำบัดน้ำ daf.