เครื่องแยกกรวด

เครื่องแยกน้ำทรายเครื่องแยกกรวด, gravel separator, Grit classifier.