เครื่องบดแบบ Lamella

เครื่องระเหยแผ่น lamella, เครื่องตั้งแผ่นไม้เอียง, clarifiers ในการบำบัดน้ำเสีย.