อุปกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบตะกอน

เครื่องอัดสกรูแบบเกลียว, อุปกรณ์กำจัดตะกอน, เครื่องบำบัดน้ำเสีย.